Polgári és keresztény értékek szolgálatában

„Mottónk: megismerni a múltat, kiismerni a jelent, felismerni a jövőt. 2019-ben létrehozott alapítványunk küldetése közhasznú programok megvalósítása, amelyek a jelenkori társadalmi folyamatok megértését és azon keresztül a közösségek összetartozását szolgálják. Olyan szociológiai, gazdasági, jogi, kulturális és technológiai kérdésekkel foglalkozunk, amelyek Magyarország jövője és a magyar nemzet megtartó- és fejlődőképessége szempontjából stratégiai jelentőségűek. Ezen célját az Alapítvány szakmai fórumokon, tehetséggondozáson, könyvkiadáson, kutatásokon, összességében pedig a társadalmi ismeretterjesztés és párbeszéd elősegítésén keresztül kívánja érvényre juttatni. Munkánk során a haladó gondolkodásba, valamint a műszaki-tudományos fejlődésbe vetett hit mellett a polgári-keresztény eszmék képviselete, a szellemi értékek gyarapításának igénye, a nemzeti hagyományok ápolására való törekvés, a család fontosságának elismerése és a fiatalság támogatásának szándéka hajt minket előre.”

Bartal Tamás, kuratóriumi elnök