Hét inspiráló idézet Weöres Sándortól

„Weöres Sándor, a XX. század egyik legnagyszerűbb magyar költője néhány elgondolkodtató idézetét hoztuk el nektek. Érdemes nemcsak olvasni, hanem továbbgondolni is őket!
1. Csak azért
Az egyetlen napért
Érdemes volt megszületnem,
Amikor szeretni tudtam,
És szeretnek-e, nem kérdeztem.
2. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
3. Szereteted ne olyan legyen, mint az éhség, mely mohón válogat ehető és nem-ehető között; hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte-levőre. Mikor a szeretet válogatni kezd: már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettőssége.
4. A barátság nálam nem vallomásokban és lelkendezésekben, csak a bizalmasság csöndjében szokott nyilvánulni.
5. Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem hogy mijük van; mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni.
6. Isten rajtad: végtelen könny; Isten benned: végtelen mosoly.
7. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.”
Forrás: 777blog.hu