Pünkösd: a Szentlélek eljövetele

Pünkösd: a húsvét és a karácsony után a legnagyobb keresztény ünnep. Elnevezése a görög pentékoszté (ötven) szóból ered. Az Ószövetség népénél eredetileg aratási hálaadó ünnep volt.

Az Egyház születésnapját jelentő pünkösd történéseit megörökítő Újszövetség részletesen leírja, miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által mennybemenetele előtt megígért Szentlélek a tanítványokra (ApCsel 2,2–4). A Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol prédikálásának hatására sokan megtértek, belőlük alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház.

Forrás: Magyar Kurír