Szerző: Dr. Pach János

Partnerség a Hetvenkét Tanítvány Mozgalommal

Az SDG. (Soli Deo Gloria) Alapítvány március 3-án együttműködési megállapodást kötött a Hetvenkét Tanítvány Mozgalommal. A neves egyházi szervezet küldetése olyan strukturált szakmai hálózat kialakítása, amely a társadalom számára láthatóvá kívánja tenni a keresztény értékeket, teret adva a különböző szervezetek együttműködésére, üzeneteik szélesebb körben történő tolmácsolására. A Mozgalom célja a Magyar Katolikus Egyház irányításával az egyházi és civil szervezetek összefogásának elősegítése, élő hálózattá építése.

Dr. Bartal Tamás, az SDG. (Soli Deo Gloria) Alapítvány kuratóriumának elnöke, és Dr. Dabóczi Kálmán, a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöke az online fórum alkalmával arról is megállapodott, hogy szervezeteik hasonló célkitűzései első lépésben egy közös kutatás keretében hangolhatók össze, így az online disputa az együttműködési megállapodás aláírását követően a korábbi kutatások tapasztalatcseréjével és egy közös kutatás fókuszának felvázolásával operatív tanácskozásként haladt tovább.

Újabb szövetséggel erősödött az SDG

2020. december 11-én az online térben folytatta a partnerségépítést az SDG. (Soli Deo Gloria) Alapítvány. A találkozó fókuszában az SDG fiatalok körében folytatott kutatási eredményeinek prezentációja és megvitatása, valamint egy újabb együttműködési megállapodás megkötése állt. Az esemény a polgári-keresztény értéktartományban gondolkodó-tevékenykedő fővárosi szervezetek, intézmények részvételével zajlott, többek közt az SDG legújabb szövetségesével, a Rákoskeresztúr és Rákosmente régi hagyományainak megtartása és felelevenítése, valamint az örök érvényű emberi hagyományok és kultúra megőrzése mellett elkötelezett Keresztúr Hagyományőrző Kör Egyesülettel. A kutatási eredményeket a fórum házigazdája, Dr. Bartal Tamás ismertette a résztvevőkkel. Az ismeretterjesztő előadást követően Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának vezetése, Horváth Tamás polgármester és Dr. Füzesi Péter alpolgármester jövőbeni tevőleges együttműködéséről biztosította az SDG elnökét, Dr. Bartal Tamást. Az esemény további résztvevője volt még több fontos XVII. kerületi oktatási és művészeti intézmény vezetője is, akik a fiatalok értékrendjéről és gondolkodásmódjáról való tudást a mindennapjaik során kamatoztathatják.

SDG a Családvédelmi Kabinetben

2020. december 3-án Dr. Bartal Tamás, az SDG. (Soli Deo Gloria) Alapítvány kuratóriumi elnöke a Fidesz-frakció Családvédelmi Kabinetjének meghívott előadója volt. Dr. Bartal Tamás online térben tartott előadásában országgyűlési képviselők és szakértők számára ismertette szervezete fiatalok körében végzett legfrissebb társadalomkutatásainak eredményeit. A velős prezentációt követően a honatyák elismerésüket kifejezve jövőbeni együttműködési szándékukról biztosították és további tanácskozásokra hívták a fiatal szervezet elnökét.

Illusztráció: Családbarát Magyarország

Online műhelybeszélgetés az SDG kutatási eredményeiről

Az SDG. (Soli Deo Gloria) Alapítvány 2020. november 26-ára online műhelybeszélgetésre hívta a magyar ifjúsági közélet, érdekképviselet és tehetséggondozás meghatározó szereplőit.

A tanácskozáson résztvevők Dr. Bartal Tamás, az SDG. (Soli Deo Gloria) Alapítvány elnöke, az esemény házigazdája mellett: a magyar műszaki képzés fellegváraként ismert, a tradíciók és fejlődés mellett kiemelten elkötelezett Óbudai Egyetem rektora, Prof. Dr. habil Kovács Levente; a hazai felsőoktatási diákönszerveződés csúcsszervezetének, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke, Murai László; a magyar ifjúságot az össznemzeti ifjúságpolitikába emelő, illetve a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztető fórumaként tevékenykedő Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület elnöke, Veres Márton; végül, de nem utolsó sorban a mindenkori kormányzat és az ifjúsági szervezetek érdekeinek koordinációját támogató Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetségének elnöke, Hegedüs Zoltán.

Az értekezlet Dr. Bartal Tamás, az SDG. (Soli Deo Gloria) Alapítvány elnökének a szervezet fiatalok körében folytatott kutatási eredményeiről tartott prezentációja köré épült. Az esemény keretében az SDG. (Soli Deo Gloria) Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület együttműködési megállapodást kötöttek, továbbá valamennyi résztvevő kifejtette jövőbeni együttműködési szándékát a fiatalok érdekeinek még jobb megismerése és hatékonyabb előmozdítása terén.

 

Pécsi vendégségben járt az SDG

Az SDG. (Soli Deo Gloria) Alapítvány 2020. november 9-én 17 órai kezdettel a Pécsi Polgári Szalon Egyesület vendége volt. A műhelybeszélgetésre a patinás pécsi civil szervezet „Az igazság tükrében” című előadássorozatában került sor, amely apropóján az SDG. (Soli Deo Gloria) Alapítvány fiatalok körében folytatott kutatási eredményeit a szervezet elnöke, Dr. Bartal Tamás és Dr. Pach János társadalomkutató mutatták be a jelenlévő pécsi polgári értelmiség számára. A prezentációt izgalmas diskurzus követett, amelyek további hasznos adalékokkal szolgálnak a jövőbeni kutatások számára. Az est folyamán a két szervezet elnöke, Dr. Bartal Tamás és Lengvárszky Attila együttműködési megállapodást kötöttek, amelynek homlokterében a polgári-keresztény értékek népszerűsítése áll, amit a partnerek közös kutatási tevékenységgel és közéleti-kulturális rendezvények szervezésével kívánnak megvalósítani.

Alapítói értékelték az SDG első éves teljesítményét

Dr. Bartal Tamás, az SDG. (Soli Deo Gloria) Alapítvány elnöke 2020.09.19-én a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület éves közgyűlésén tartott előadásában ismertette a szervezet első éves tevékenységét és vázolta jövőbeli terveit. A főként fiatal felnőttekre fókuszáló kutatások, kulturális rendezvények, valamint a fiatalok jóllétét fejlesztő társadalmi szervezetekkel való partnerségépítés teljes mértékben találkozott a korábbi elképzelésekkel, élvezi az alapítók bizalmát.
Az eseményről további információ itt olvasható: https://mpee.hu/kozgyulest-tartott-az-mpee/#/